Sběrný dvůr

ul. Žižkova, Karlovy Vary, Stará Role (viz mapa)

Identifikační číslo zařízení: CZK00459

Odpovědný zástupce: Bc. Veronika Hoffmanová

Technik pro nakládání s odpady: Bc. Veronika Hoffmanová, tel.601 315 737

Obsluha sběrného dvora:  tel. 727 961 907

 

Na sběrný dvůr po předložení občanského průkazu je možné odevzdat:

boilery, lepidla, barvy, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, postřiky, olověné akumulátory, pneumatiky (max. 5 ks), olejové filtry, brzdné kapaliny, znečištěné tkaniny, motorový (převodový) olej,  jedlý olej     (z fritéz apod)., vyřazený (rozložený) nábytek a jeho části, koberce, lina, podlahové krytiny.

Dále je možné zdarma odložit papír, plast, sklo, kovový odpad.

Sběrný dvůr není určen pro odkládání :

střešní krytiny, oken, bytových jader (odpad vznikající při rekonstrukci bytu, domu, garáže apod.).

V rámci zpětného odběru bez nutnosti předložení občanského průkazu a omezení množství je možno odložit:

televize, monitory, PC, tiskárny, kopírky, pračky, sporáky, vyřazené chladničky, zářivky, alkalické baterie, drobné elektrozařízení (mixér, vrtačka, mobilní telefon, elektronické hračky apod.).

Podmínkou je kompletnost zařízení.

Pokud je zařízení nekompletní, je potřeba předložit OP s trvalým bydlištěm v Karlových Varech.

 

Vzhledem k omezené kapacitě sběrných dvorů je možno odložit maximální množství odpadu, které se vejde do jednoho přívěsného vozíku za osobní auto. Na SD není možné odvážet odpad z rekonstrukcí nemovitostí nebo vyklízení pozůstalostí apod.

 

Klikněte zde pro úpravu textu.