Ceník hřbitovních služeb - od 1.1.2013

    Sazba    
Položka Kč/rok DPH DPH Celkem Poznámka
Nájemné urnové místo - 1m2 15 15 za hrob/rok    
Urnové místo služby 270          15    40,5 311 za hrob/rok
Celkem urnové místo       326 za hrob/rok
Nájemné hrob - 2m2 30     30 za hrob/rok
Hrob služby 270          15    40,5 311 za hrob/rok
Celkem jednohrob       341 za hrob/rok
Nájemné dvojhrob - 4m2 60     60 za hrob/rok
Dvojrob služby 435          15    65,25 500 za hrob/rok
Celkem dvojhrob       560 za hrob/rok
Nájemné hrobky - za 1m2 15     15 za m2/rok
Služby za 1m(hrobky) 155          15    23,25 178 za m2/rok
Celkem dvojhrob       193 za m2/rok
Jednovsyp 1 100          15    165 1265 jednorázově
Jednovsyp s účastí 1 660          15    249 1 909 jednorázově
Dvojvsyp 1 500          15    225 1725 jednorázově
Dvojvsyp s účastí 2 160          15    324 2 484 jednorázově
Kopání 1x hrob - léto 2 550          15    382,50 2 933 jednorázově
Kopání 1x hrob - zima 3 050          15    457,50 3 508 jednorázově
Kopání 1x hrob prodloužený - léto 2 900          15    435 3335 jednorázově
Kopání 1x hrob prodloužený - zima 3 550          15    532,50 4 083 jednorázově
Uložení urny - hrob 250          15    37,5 288 jednorázově
Uložení urny - hrob 150          15    22,5 173 jednorázově
Uskladnění urny - 1 měsíc 50          15    7,5 58 za měsíc
Rozměření hrobového místa 100          15    15 115 jednorázově
Městská hrobka - zapůjčení 1. rok 1 000          15    150 1150 za čtvrtletí
Městská hrobka - zapůjčení další roky 2 000          15    300 2300 za čtvrtletí
Otevření a zavření hrobky 2 000          15    300 2300 jednorárově
Pronájem kaple ke smutečnímu obřadu 800          21    168 968 jednorázově
Služby pro kolumbární schránky 100          15    15 115 schránka/rok
Příprava kolumbární schránky 1 500          15    225 1725 jednorárově
Exhumace 10 000          15    1500 11500 jednorázově
Zrušení hrobového/urnového místa 1 000          15    150 1150 jednorázově
Poplatek za vjezd na hřbitov 300          21    63 363 jednorárově
Roční poplatek za vjezd 1 000          21    210 1210 za rok
Ostatní služby 200          21    42 242 za hodinu