Správa lázeňských parků

park

Správa lázeňských parků, p.o. zajišťuje od roku 1992 údržbu a obnovu zeleně v Karlových Varech. Jejím zřizovatelem je Statutární město Karlovy Vary,

Do údržby naší organizace spadá péče o trávníky, výsadba letničkových a trvalkových záhonů -120 tis. letniček a 70-80 tis. cibulovin (krokusy, narcisy a tulipány), řez stromů, kácení a obnova výsadbou náhradních vzrostlých stromů a keřů na pozemcích ve vlastnictví města, rozvojová péče o alejové a památné stromy, péče o sídlištní zeleň, údržba a instalace mobilní zeleně – květinových váz, palem, vavřínů apod. Pro výzdobu lázeňské zóny jsou instalovány na jaře palmy v počtu 300 ks, některé až 80 let staré, přechovávané v zimě v palmovém skleníku.  

V naší správě je 125 hektarů trávníků, z toho 5 ha pod automatickou závlahou, 75 ha intenzivně udržované zeleně v lázeňském a obchodně správním území města včetně parkových stezek a téměř 16 tisíc stromů.  Kromě běžné údržby revitalizujeme parky v dlouhodobém plánu obnovy, zajišťujeme servis nejen v údržbě zeleně, provozu zahrady, kompostárny, výkonu zimní služby, úklidu chodníků, chemickém ošetření ploch, správy hřbitovů – spravujeme 3 hřbitovy a kolumbárium, údržbu fontán, pítek, 45 dětských hřišť, ale i v ostatních činnostech města, od přípravy vánočních a velikonočních  trhů, Skiathlonu, filmového festivalu, povodňových aktivit a dále v nahodilých akcích a případech, kdy je třeba operativně řešit dopravu, provoz či úklidy ve městě.

Zimní údržbu stezek provádíme v parcích a na přilehlých chodnících v celkové délce více jak 70 kilometrů v lázeňské části a na vybraných sídlištích.