Ředitel organizace Ing. Miroslav Kučera 353 360 825
Zástupce ředitele Ján Lovas 353 360 822
Technik - sběrný dvůr, kompostárna, dětská hřiště Stanislav Hušek 353 360 821
Mistr údržby zeleně a úklidu Hynek Popelář 353 360 821
Personální, fakturace Ing. Jitka Debnárová 353 360 822
Účtárna, pokladna Alena Vychodilová 353 360 823
Ekonom Ing. Petr Král, Eva Molnárová 353 360 824
Mistr stř. Parky - dřevorubci Ing. Hana Petrlíková 353 360 826
Mistr stř. Zahrada - výsadby Bc. Ilona Zapfová 353 360 827
Vrátnice-ústředna   353 360 815