Ředitel organizace Ing. Miroslav Kučera

353 360 825
602 582 426

Technik - sběrný dvůr, kompostárna, dětská hřiště Stanislav Hušek 353 360 821
723 017 988
Mistr údržby zeleně a úklidu Hynek Popelář 353 360 821
725 525 843
Personální, fakturace Mgr. Radka Pechmanová 353 360 822
725 826 439
Účtárna, pokladna Renata Hronová 353 360 823
Ekonom Ing. Petr Král 353 360 824
Mistr stř. Parky - dřevorubci Ing. Hana Petrlíková

353 360 827
607 944 122

Mistr stř. Zahrada - výsadby Bc. Ilona Zapfová 353 360 828
602 526 117