ODPADOVÉ TAXI

Statutární město Karlovy Vary ve spolupráci se Správou lázeňských parků, p.o. nabízí občanům novou službu odvozu odpadů. Jedná se o svoz objemného odpadu výhradně z domácností a to přímo od domu. Rádi bychom tak pomohli občanům, kteří nemají možnost odvézt odpady do sběrného dvora vlastním dopravním prostředkem. Služba je určena výhradně poplatníkům (fyzickým osobám) v souladu s Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Karlovy Vary č. 9/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

 Objemný odpad z domácností je např.:

  • nábytek
  • koberce, PVC lino
  • veškeré elektrospotřebiče
  • papír, krabice, plastové výrobky, sklo

Z likvidace odpadů je vyloučen:

  • veškerý podnikatelský odpad, sanitární předměty
  • nebezpečný odpad
  • směsný komunální odpad
  • stavební odpad (bytové jádro, okna)
  • automobilové díly včetně pneumatik - použité pneumatiky lze odevzdávat i u prodejců a v pneuservisech

Cena odvozu:

150,- Kč  / 1m(za 1 odvoz odpadu)

- cenu odvozu odpadu hradí objednatel před naložením odpadu na místě řidiči vozidla v hotovosti

Postup objednávky:

- minimálně 3 pracovní dny před odvozem
- PO - PÁ  /  7:30 - 14:30

Objednávejte zde:

Tel.: +420 725 363 800, +420 725 826 439

E-mail: uctarna@slpkv.czfakturace@slpkv.cz

V dohodnutém termínu si občan zajistí připravení odpadu na místo, odkud bude přístupné svozové technice (chodník, místo v blízkosti komunikace apod. - lze individuálně dohodnout při objednávce) a vyčká příjezdu vozidla. Odpad musí být řádně roztříděn a umožňuje-li to jeho povaha, bude rozebrán na menší kusy (rozložené stříně aj.).

Dny svozu:

Úterý:      08:00 – 14:00

Čtvrtek:  08:00 – 14:00