Veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu "Kosení travnatých ploch Karlovy Vary, Drahovice"

VZ_Kosení travnatých ploch,Drahovice.pdf (1,13Mb)

KL_Kosení Drahovice-příloha č.1.doc (38kb)

SOD_Drahovice_příloha č.2.doc (238kb)

Veřejná zakázka malého rozsahu "Kosení travnatých ploch Karlovy Vary, Stará Role"

VZ_Kosení travnatých ploch-Stará Role.pdf (1,13Mb)

KL_Kosení Stará Role-příloha č.1.doc (38kb)

SOD_Stará Role_příloha č.2.doc (237kb)

Veřejná zakázka malého rozsahu "Traktor"

 

VZ_Traktor.pdf (1,19Mb)

Příloha č. 1 - Krycí list.doc (36kb)

Příloha č. 2-technická specifikace.xlsx (19kb)

Příloha č. 3 - čestné prohlášení.doc (50kb)

Veřejná zakázka malého rozsahu "Čelní terénní vysokozdvižný vozík"

 

VZ_Čelní terénní vysokozdvižný vozík.pdf (1,19Mb)

Příloha č. 1 - Krycí list.doc (36kb)

Příloha č. 2- technická specifikace.xlsx (17kb)

Příloha č. 3 - čestné prohlášení.doc (49kb)