Veřejné zakázky

Dvouramenný nosič kontejnerů s vozidlem SS do 3,5 t

VZ_Dvouramenný nosič s vozidlem SS.pdf (1,29Mb)

Příloha č. 1 - Krycí list.doc (37kb)

Příloha č. 2-technická specifikace.xlsx (17kb)

Příloha č. 3 - čestné prohlášení.doc (50kb)